Huisregels

Indoorski.com heeft in een aantal huisregels/algemene voorwaarden verwoord wat binnen onze accommodatie/organisatie van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van Indoorski.com zijn dan ook de huisregels van indoorski.com van toepassing en gaat u akkoord met de huisregels zoals deze zijn opgesteld.

Op het moment van boeking/reservering gaat u akkoord met onze huisregels en algemene voorwaarden.
Trainingstijd 60 minuten met een minimale bezetting van vier personen in een training en maximaal 3 personen per tijdseenheid(10 min).
Bij boeking van de training gaat u een overeenkomst met ons aan en dienen de kosten hiervan altijd te worden voldaan.
Betaling trainingsgelden voor aanvang van de eerste training, bij telefonische reservering dient het volledige cursusgeld drie werkdagen voor de eerste training te zijn overgemaakt. Alle trainingen dienen bij boeking te worden betaald. Restitutie van gelden is niet mogelijk.(ook niet in geval van blessure of ziekte, wel kunnen wij u uw factuur voor uw verzekering mailen)
Niet tijdig afgemelde trainingen (drie werkdagen voor aanvangstijd training) worden altijd in rekening gebracht.
Groeps- of Gezinscursussen kunnen tot maximaal 1 werkweek voor aanvangstijd training afgemeld worden.
Alle trainingsprijzen zijn inclusief het gebruik van ski & snowboard materialen en inclusief btw. Wij hanteren helmplicht
Gebruik van eigen ski’s en snowboard niet toegestaan, eigen schoenen wel.
Trainingskaarten zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en geldig tot het einde van het lopende seizoen.
Alle aanwijzingen van medewerkers van indoorski.com, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
Het gebruik van de openbare ruimten binnen Indoorski.com geschiedt op eigen risico.
Het betreden van het pand en het volgen van trainingen geschiedt op eigen risico. Bezoekers tot 12 jaar krijgen enkel toegang onder toezicht van ouders/verzorgers.
Bij indoorski.com gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden door woord of gebaar om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken of seksueel te intimideren.
Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van indoorski.com is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken bij het binnentreden of verlaten van het pand.
Indoorski.com dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Indoorski.com u een legitimatiebewijs te tonen. Aan cursisten wordt geen alcohol geschonken voor en tijdens hun training.
Het is niet toegestaan om in om het pand te roken.                                                                                                                                                                                                         Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van indoorski.com en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.
Om de rust, orde en veiligheid binnen indoorski.com te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen. Om u en uw familie, vrienden en kennissen een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om drugs of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
Indoorski.com stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen of te helen.
De medewerkers van indoorski.com waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
Laat uw eigendommen op de locatie van indoorski.com en in uw auto niet onbeheerd achter. Indoorski.com is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van Indoorski.com geschiedt op eigen risico.
In verband met uw en onze veiligheid maken wij gebruik van camera’s.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of haar gemachtigde wanneer dit noodzakelijk is.
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte dranken en spijzen te consumeren.

Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van indoorski.com Sancties op de overtreden huisregels zijn terug te vinden in het handhavingsbeleid van indoorski.com dat ter inzage ligt bij de receptie van indoorski.com.

Van alle misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.